terça-feira, 16 de junho de 2015

Valoro mucho el silencio

Valoro mucho el silencio
acompañado de una taza de café
y la música de fondo.
Un silencio acompañado
de la presencia cercana
de quien tengo al lado,
que es sin estar
pero tengo al alcance
Valoro mucho el silencio
porque me permite pensar
sin interferencias
lejos de disturbios cotidianos.
Valoro tanto el silencio
que he aprendido a escuchar,
porque el silencio es también
dejar a los otros hablar.
Francesc Puigcarbó


Valoro molt el silenci
acompanyat d'una tassa de cafè
i la música de fons.
Un silenci acompanyat
de la presència propera
de qui tinc al costat,
que hi és sense ser-hi
però tinc a l'abast
Valoro molt el silenci
car em permet pensar
sense interferències
lluny d'aldarulls quotidians.
Valoro tant el silenci
que he après a escoltar,
perquè el silenci és tambè
deixar als altres parlar.

Valorizo muito o silêncio
acompanhado de uma chávena de café
e a música de fundo.
Um silêncio acompanhado
da presença de perto
de quem tenho ao lado,
que está sem estar
mas tenho ao meu alcance.
Valorizo muito o silêncio
porque me permite pensar
sem interferências,
longe dos distúrbios quotidianos.
Valorizo tanto o silêncio
que aprendi a escutar,
porque o silêncio é também
deixar os outros falar.
Francesc Puigcarbó
(Traduzido por Isabel Figueira)